Villa Carlsten

Villa Carlsten ägs av Kjell och Märta Beijers stiftelse och nyttjas främst av forskare vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Mer om Beijerinstitutet på www.beijer.kva.se.

För frågor om Villa Carlsten, vänligen kontakta info@villacarlsten.se

Villa Carlsten is owned by the Kjell and Märta Beijer Foundation and is mainly used by researchers at the Beijer Institute for Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences.

More about the Beijer Institute at www.beijer.kva.se.

For inquiries regarding Villa Carlsten, please contact info@villacarlsten.se