Boken Josef Frank: Villa Carlsten publicerades 2019. Den är en samlad dokumentation om huset och dess historia. Den innehåller också nytagna fotografier av Mikael Olsson. Redaktör och författare är Mikael Bergquist. Boken är publicerad av Park Books, Zürich.

The book Josef Frank: Villa Carlsten was published 2019. It is a documentation on the house and its history. It also has new photographs by Mikael Olsson. Editor and writer is Mikael Bergquist. The book is published by Park Books, Zurich.

Köp boken här/Buy the book here: Svenskt Tenn